Człowiek należy do gatunku ssaków stadnych. Żyjąc razem, musi być w kontakcie z innymi, sygnalizować im swe stany psychiczne i zamiary. Ale człowiek, co twierdził już Arystoteles, to także istota społeczna, która z natury potrzebuje innych ludzi. Jako istoty ludzkie pozostajemy w kontakcie z innymi osobami, co ma także wymiar fizyczny. Kontakt z innymi ludźmi wymaga przede wszystkim zdolności wyrażania swych myśli i przekazywania ich innym. Taki kontakt tworzy odmienną terytorialnej wspólnoty bliskiego zamieszkania. Tworzy wspólnotę duchową opartą na kulturze, tworzeniu symboli i nasycaniu ich znaczeniami. Podstawą wspólnoty kulturowej jest język. Jest zasobem, który umożliwia identyfikowanie rzeczy i ludzi oraz tworzy podstawę naszej tożsamości.

Media i komunikowanie masowe / Tomasz Goban-Klas

 

INFORMACJA Najważniejsza jest rzetelna informacja. Masz prawo do rzetelnej informacji. Zdania te pozostają w jawnej sprzeczności z tym, co napisał w książce „Ziarno prawdy” napisał Zygmunt Miłoszewski – twierdząc, że: „(…) funkcjonowanie mediów z grubsza polega na zjadaniu własnych rzygowin. Obieg informacji był tak błyskawiczny, że nie było czasu na szukanie źródła ani na weryfikację , sama informacja stawała się źródłem, a fakt, że ktoś ją podał – wystarczającym uzasadnieniem jej powtórzenia”. Z tymi słowami bardzo koreluje to, co w książce „Technopol. Triumf techniki nad kulturą” napisał Neil Postman, że: „Informacja stała się czymś w rodzaju śmieci, które nie tylko nie potrafią udzielić odpowiedzi na najbardziej podstawowe pytania człowieka, lecz także są ledwie przydatne, gdy chcemy nadać spójny kierunek rozwiązaniu jakiegokolwiek doczesnego problemu. Mówiąc inaczej: technopol rozkwita w środowisku, w którym zerwaniu uległ związek między informacją a celem człowieka, to znaczy informacja pojawia się niezróżnicowana, do nikogo konkretnie nie kierowana, w ogromnej objętości i z szaloną prędkością, oderwana od teorii, znaczenia lub celu”. Zatem, gdy zgodnie ze słownikową definicją słowo: technopol, to podporządkowanie kultury technice, władza technologii nad społeczeństwem, chyba nikogo nie trzeba przekonywać, jak bardzo ważna i przede wszystkim potrzebna jest rzetelna, czyli pełna i oparta na prawdzie informacja. Na co zwrócił uwagę Jan Paweł II w słowach: „Wasz zawód, ze swej natury, czyni was sługami, chętnymi sługami społeczności. Wielu członków tej społeczności może różnić się od was w opiniach co do polityki lub ekonomii, w przekonaniach co do religii lub moralności. Jako dobrzy dziennikarze powinniście służyć im tak samo, z miłością i zgodnie z prawdą; co więcej, z miłością do prawdy. Jako dobrzy dziennikarze powinniście budować mosty, które jednoczą, a nie mury, które dzielą. Jako dobrzy dziennikarze powinniście pracować z przekonaniem, że miłość i służba dla bliźniego są najważniejszym zadaniem waszego życia. Każda wasza troska będzie zatem miała na względzie dobro społeczności. Będziecie ją karmić prawdą”. (Budować mosty, które jednoczą w prawdzie – do dziennikarzy, Irlandia 29.09.1979 roku)

 

Close Menu