Schizma
rozłam (rozdział) między wyznawcami jednej religii

Apostazja
zerwaniem komunii (łączności)
z Kościołem

„Cicha” apostazja
odstąpienie od wyznawanych zasad lub przekonań

Herezja
odstępstwo od powszechnie przyjętego poglądu

Zgodnie z doktryną katolicką apostata wciąż pozostaje członkiem Kościoła oraz katolikiem, gdyż decydujący o tym chrzest jest nieusuwalny. Apostazja odnotowywana jest w księgach parafialnych, jednak informacja o chrzcie nie jest z nich usuwana.

„Zjawisko apostazji nie jest w Kościele niczym nowym, lecz stanowi element obecny od poczatków chrzescijanstwa. U jego zródeł pierwsi wyznawcy Chrystusa wyrzekali sie wiary, odłaczajac sie tym samym od wspólnoty Kościoła. […] Problematyka wystapien z Kościoła formalnym aktem stała sie w ostatnich latach czestym tematem dyskusji nie tylko na polu akademickim, lecz takze duszpasterskim, ze względu na wzrastajaca liczbe odstepstw od wiary i Kościoła.[…] Każde formalne wystapienie z Kościoła jest przestepstwem apostazji, natomiast nie wszystkie przestepstwa apostazji, herezji czy schizmy stanowia formalny akt wystapienia z Kościoła”.

KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI

ZASADY POSTĘPOWANIA
w sprawie formalnego aktu
wystąpienia z Kościoła

„Apostazja – oprócz herezji i schizmy – należy do grupy tych przestępstw kanonicznych, jakie może popełnić katolik przeciwko religii i jedności Kościoła (por. kan. 1364 KPK). Zgodnie więc z dyscypliną Kościoła przestępstwa apostazji, a więc odstępstwa od wiary, dopuszcza się ta osoba ochrzczona w Kościele katolickim lub do niego przyjęta, która w sposób formalny całkowicie porzuca wiarę katolicką. Może tego dokonać poprzez słowa, skierowanie pisma lub zewnętrzne zachowanie, którym potwierdza porzucenie Kościoła i wiary chrześcijańskiej, np. zapisanie się do innej wspólnoty, podjęcie w niej praktyk religijnych itp. Dlatego należy wskazać, że apostatami jeszcze nie są ci katolicy, którzy z różnych względów nie spełniają regularnie swoich obowiązków religijnych, a więc regularnie nie uczestniczą we mszy świętej niedzielnej lub świątecznej, lub nie przystępują do spowiedzi i Komunii świętej z racji trwałej przeszkody (np. żyją w nowym związku cywilnym lub w innej nieformalnej wspólnocie). Warunkiem koniecznym do zaistnienia apostazji jest fakt, aby członek Kościoła katolickiego w sposób formalny, świadomie i dobrowolnie (z własnej woli i we własnym imieniu) wyrzekł się wiary chrześcijańskiej”.

Close Menu