ZNACZENIE INFORMACJI W DUSZPASTERSTWIE PARAFIALNYM • 
Treści publikowane na tym portalu zwracają uwagę na szereg zagadnień, jak i istniejących problemów związanych z funkcjonowaniem parafialnych portali informacyjnych. Powszechnie głównego, a dla bardzo wielu osób jedynego źródła wiedzy o Kościele. Szczególnie w kwestiach dotyczących sakramentów świętych. Zatem tego, co jest przedmiotem rozmów parafian z ich proboszczem własnym, a wtedy gdy oni przychodząc do kancelarii parafialnej mają prawo być przygotowani; to zaś dzięki przekazanym im informacjom wyprzedzającym.

Wiadomości podawane na parafialnych portalach internetowych ograniczające się do bieżących ogłoszeń (i komunikatów), w wielu przypadkach niemających nic wspólnego z duszpasterstwem, jak i podawanie kalendarza intencji mszalnych, nie są informacjami zaspokajającymi potrzeby wiernych, laikatu. Natomiast wręcz powszechna znikoma ilość wiadomości, zwłaszcza dotyczących formalności „przedsakramentalnych”, to informacje najczęściej niepełne, częstokroć nieprawdziwe a nawet ewidentnie sprzeczne z porządkiem prawnym Kościoła. Czego zazwyczaj nieświadomi są wierni nie będąc zobowiązani by znać przepisy prawne Kościoła, a jednocześnie mający bezsporne prawo do uzyskania rzetelnych tzn. pełnych i prawdziwych informacji od duszpasterzy; szczególnie od ich proboszcza własnego.

Close Menu