katolicki katolicka katolickie – co, kiedy, dlaczego? na jakiej podstawie, na jakich warunkach

Katolicyzm • wyznanie chrześcijańskie uznające autorytet papieża, oparte na Biblii, pismach Ojców Kościoła i orzeczeniach soborów powszechnych. Katolik, osoba, która wyznaje katolicyzm. Rzymski katolik, członek Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego. Tak definiowane są słowa od których pochodzi przymiotnik: katolicki, katolicka, katolickie. Media: prasa, radio, telewizja; stowarzyszenia i fundacje; przedszkola, szkoły, wyższe uczelnie; szpitale, placówki opiekuńcze, schroniska; wydawnictwa i księgarnie itd. – wszak również są np. portale internetowe i profile na portalach społecznościowych. Wszystko z przymiotnikiem katolicki, katolicka, katolickie. Czy to jest uzasadnione? Czy tak być powinno? Wreszcie, czy tak w ogóle być może? Co na ten temat mówi Kościół instytucjonalny tj. Stolica Apostolska i/lub władze Kościołów partykularnych, biskupi diecezjalni. Czy dowolność „katolickości” i niejednokrotnie samowola są dopuszczalne? Czy w nazwach podmiotów istotna jest kolejność słów, miejsce przymiotnika: katolicki, katolicka, katolickie? Czy szyk wyrazów w nazwie własnej to tylko niewielka, czy zasadnicza różnica.

Close Menu