ZAPRASZAMY DO LEKTURY WARTOŚCIOWYCH TREŚCI ZAMIESZCZONYCH NA PORTALU

PRZEŚLADOWANI CZY PRZEŚLADUJĄCY • DYSKRYMINOWANI CZY DYSKRYMINUJĄCY • KTO JEST KIM

JEDNOZNACZNA OCENA JEST BARDZO TRUDNA • PROBLEM WARTY GŁĘBOKIEGO PRZEMYŚLENIA

Religia jest dla mądrych.
A jak ktoś jest głupi i jak chce być głupi, nie powinien do tego używać religii, nie powinien religią swojej głupoty zasłaniać.
[ Józef Tischner ]

Tolerancja religijna to postawa poszanowanie przekonań i wyznania innych osób włącznie z prawem do zmiany aktualnie wyznawanej religii bądź przekonań na inne lub przyjęcia poglądów ateistycznych i światopoglądu bezreligijnego.

Przez dyskryminację rozumiemy świadome lub nieświadome nierówne traktowanie osób ze względu na ich rzeczywistą lub domniemaną przynależność grupową, polegające na utrudnianiu im równego i sprawiedliwego dostępu do przysługujących im praw, przywilejów i zasobów społecznych. Według ustawodawstwa unijnego na dyskryminację narażone są osoby ze względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne i narodowe, religię, orientację seksualną, niepełnosprawność oraz przekonania polityczne.

Dziś spotykamy się z przejawami nietolerancji, jednak nie na zasadzie, że strzela się do drugiego człowieka,
lecz opisuje się go takimi słowami, że one same są pewną formą przemocy.
[ Józef Tischner ]

●Warto wiedzieć, że: według różnych szacunków – biorąc pod uwagę także ich odłamy – na świecie istnieje od 4200 do 10 000 religii, a wyznawcy każdej z nich twierdzą, że tylko ich religia jest jedynie prawdziwa. Jest to zatem powód dla którego najlepszym rozwiązaniem wydaje się powstrzymanie od ocen.  Zwracając jedynie uwagę na fakt, iż tylko wyznań chrześcijańskich jest około 40. Natomiast największymi religiami minoteistycznymi są: chrześcijaństwo (np. katolicyzm, prawosławie, protestantyzm), hinduzm, islam i judaizm oraz buddyzm, chociaż jest to bardziej nurt filozoficzny niźli religia. Stąd też ateizm, czyli brak wiary w istnienie jednego bądź wielu bogów uznawany jest również jako religia, a nazywanie oficjalnie działających Kościołów i związków wyznaniowych sektami – nadając temu słowu wymiar pejoratywny – jest niczym nieuzasadnione. Zwlaszcza, gdy negacje następuje w oparciu o przekonanie, iż – aby jedno mogło być dobre drugie musi być złe, co nie jest prawdą bo i być nią nie może. Dlatego wzajemny międzyosobowy  szacunek dla wyznawanej religii i światopoglądu jest niezbędny a nawet konieczny. Szczególnie, że np. nawet najbardziej zagorzali krytycy jednego wyznania jednocześnie wskazują czego mogliby się sami od krtykowanego przez nich środowiska a nawet, co być można przenieść z jednej religii do drugiej, aby ona była bardziej (niż jest) doskonała.

O istnieniu wolności religijnej dopiero wtedy można mówić, gdy wszyscy ludzie jako jednostki, czyli osoby i obywatele,
każdemu człowiekowi przyznają prawo wierzenia i wyznawania wiary według własnej woli każdego. […]
Jeśli katolicy szczerze uznają wolność religijną dla wszystkich ludzi, wtedy dopiero będą mogli żądać tej wolności dla siebie samych
– tak ze strony wszystkich inaczej wierzących, jak również od wszelkiej władzy publicznej.
[ kard. Stefan Wyszyński ]

PRZEŚLADOWANI CZY PRZEŚLADUJĄCY  DYSKRYMINOWANI CZY DYSKRYMINUJĄCY KTO JEST KIM
JEDNOZNACZNA OCENA JEST BARDZO TRUDNA PROBLEM WARTY GŁĘBOKIEGO PRZEMYŚLENIA

Prawdziwej tożsamości kościelnej i wyznaniowej nie sposób odnaleźć przez odgraniczanie się od innych Kościołów i wyznań.
[ Wacław Hryniewicz ]

❖ CIEKAWE LINKI ❖

Close Menu