Informacja jest zawarta w świadomości jedynie wtedy, gdy się ją wykorzystuje.

Wszystko ma swoją cenę. Informacja to jeden z najdroższych towarów na świecie.

Światem rządzi informacja i wiedza. Wiedza o tym, jak wcisnąć kit pozostałym.

Informacje, które dawniej ogarniały tylko ograniczone przestrzenie, rozprzestrzeniają się lotem błyskawicy przez wszystkie kontynenty.
Niestety, ceną ilości jest nierzadko uszczerbek na jakości.

Jan Paweł II

❖ KATOLICKIE INTERNETOWE PORTALE INFORMACYJNE Przewodnim celem istnienia portalu jest wskazanie znaczenia informacji w życiu Kościoła, innej niż tylko ograniczającej się do relacji z wydarzeń. Celów edukacyjnych – na pewno nie w oczekiwanym a tym bardziej pełnym zakresie – pomimo, że są  wychowawcze nie pełnią portale ewangelizacyjne. Dlatego dewiza „przybliżamy Kościół światu i świat Kościołowi” którą kieruje się najbardziej popularny katolicki portal w Polsce, którym jest jezuicki deon.pl zwraca uwagę na potrzebę i nawet konieczność tworzenia portali przekazujących znacznie więcej i bardziej cennych informacji niż tylko te będące wiadomościami o wydarzeniach w Kościele i ich komentowaniem. Nie można także nie zauważyć problemu, którym jest zazwyczaj bardzo niski poziom merytoryczny parafialnych stron internetowych. Zwłaszcza, gdy niejednokrotnie na nich są powielane  informacje nieprawdziwe; we wielu przypadkach wręcz sprzeczne z tym, co postanowił Kościół. Czego oczywiście nie można uogólniać, lecz również z przedstawionego powodu nie można wskazywać parafialnych portali internetowych jako źródeł w pełni wiarygodnych informacji. Ponadto jedynie funkcje poznawcze, lecz zarazem nie wystarczająco edukacyjne pełnią wszelkiego typu internetowe bazy danych, kompendia będące „esencją” wiedzy i portale zawierające wiedzę encyklopedyczną. Wobec czego bogactwo zagadnień, a zwłaszcza zawiłość tematyki dotyczącej  Kościoła katolickiego przymusza, aby poza informacjami były dostępne wyjaśnienia, objaśnienia i interpretacje. Tymczasem, chociaż nie można zaprzeczyć, iż informacji jest dużo, tego typu treści o które upominają się spragnieni poszerzenia swojej wiedzy użytkownicy Internetu najbardziej brakuje.

❖ POMÓŻ POZNAĆ I ZROZUMIEĆ Zredaguj  treści i przez ich zamieszczenie na tematycznym portalu internetowym możesz wyjaśnić rzecz niezrozumiałą; innym osobom ułatwiać zrozumienie czegoś, co dla nich jest nieznane, wydobyć i wyjaśnić sensu czegoś. Zatem, tworząc swój własny portal i będąc jego redaktorem możesz bardzo skutecznie i przede wszystkim profesjonalnie przyczynić się do wszechstronnego poznania zagadnień dotyczących Kościoła katolickiego, kryjącego w sobie  niesamowite bogactwo bardzo wielu wartości. Potąd nieukrywanych, lecz pomimo tego powszechnie nieznanych. W związku z czym ten dotychczas nieopisany „skarbiec” należy otworzyć, aby został poznany.

Termin „informacja” podobnie jak „komunikacja” łączy się z kilkoma elementami. Jest to mianowicie: treść informacyjna, osoba lub instytucja informująca, adresat lub odbiorca informacji, sposób, forma lub środek przekazu informacji, a także cel oraz skutek informacji. Należałoby się zastanowić nad kwestią treści informacji kościelnej czy religijnej, funkcjami i zadaniami informatorów, czyli rzeczników prasowych w instytucjach diecezjalnych i zakonnych, ich relacjami z adresatami informacji, czyli dziennikarzami i opinią publiczną, jak również celami i konsekwencjami przekazywania „dobrych” i „złych” informacji o życiu czy o ludziach Kościoła. (ks. Antoni Lewek)

❖ KOMUNIKOWANIE RELIGIJNE O komunikowaniu religijnym można mówić w związku z procesem mediatyzacji, który objął swym zasięgiem i wpływem instytucję Kościoła katolickiego, a także – jak sugerują niektórzy badacze – również sferę religii. Nowe media stały się platformą do wymiany wiedzy i poglądów na temat instytucji Kościoła, a nierzadko źródłem wiedzy na jej temat, organizacji, fundamentów oraz prawa. Komunikowanie religijne jest w tym sensie nieprzerwanym i permanentnym procesem, charakteryzującym się jednak zmiennością i różnym poziomem intensywności”. [ czytaj ]

Mass media ukazują duszpasterstwo w nowej perspektywie, dając nowe możliwości głoszenia Ewangelii, ale są też prawdziwym wyzwaniem, szczególnie w odpowiedzialności za etyczną poprawność komunikowania masowego. (ks. Jacek Marek Nogowski)

Ciekawe linki ▪ Współpraca

❖ WSPÓŁPRACA Linki tematyczne prowadzą do portali przybliżających zakres możliwej współpracy do której nawiązania szczególnie zachęcamy zarówno osoby duchowne, a także liderów i animatorów ruchów, wspólnot, grup, duszpasterstw, fundacji i stowarzyszeń. Stworzenie portalu informacyjnego nie tylko wielu osobom pozwala poznać to, co może być dla nich nieznane, lecz zazwyczaj również dopomaga w rozwoju, poszerzeniu i ożywieniu działalności.

Close Menu